Co nam tak naprawdę daje świadectwo charakterystyki energetycznej? Co możemy z niego wyczytać?

Głównym zadaniem świadectwa jest ocena energetyczna budynku. Czytelność dokumentu jest kwestią dyskusyjną. W świadectwach znajduje się wiele liczb, opisów, danych – nie wszystkie są niezbędne. Niewątpliwie świadectwo może być mało zrozumiałe dla Inwestora, a więc ironicznie, dla osób dla których jest ono stworzone. Myślę, że dla Inwestora spokojnie świadectwo mogłoby być w formie jednostronnego dokumentu.

Analizując świadectwo energetyczne na pewno pierwszą (i może jedyną) rzeczą na którą zwrócicie uwagę jest wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP w postaci tzw. „suwaka”.

Z powyższego wskaźnika można w miarę prosty sposób odczytać jak wypada nasz budynek na tle obowiazujących warunków technicznych. Tutaj pojawia się zagwostka o którą pyta wiele osób. Świadectwo zawsze odnosi się do obowiązujących warunków dla nowoprojektowanych obiektów, na przykład aktualnie WT2017. Jeżeli budynek został wybudowany wcześniej np. w 2015 roku, obowiązywały go inne wymagania, ale cały czas jest porównywany do obowiązujących warunków. Tutaj dochodzi do pewnego absurdu np. wykonując świadectwo charakterystyki energetycznej dla bloku wielkiej płyty przed jakąkolwiek termomodernizacją wychodzi nam wynik np. EP=300 kWh/m2rok i porównujemy go do obowiązującego EPWT17 = 85 kWh/m2rok. Budzi to zawsze mieszane uczucia, bo dlaczego budynek nie spełnia warunków? Jeszcze więcej pytań pojawia się przy obiektach wybudowanych na pograniczu zmian warunków technicznych np. pozwolenie na budowę z 2016 roku, a budynek wybudowany w 2017r. Na przykład dla domu jednorodzinnego pozwolenie zostało wydane na maksymalnym wskaźniku EPWT14=120 kWh/m2rok , a obowiązuje aktualnie dla nowych budynków EPWT17=95 kWh/m2rok. Czy nie poczulibyście się „oszukani”? Warto mieć na uwadze w jaki sposób oceniany jest budynek.

Kolejną rzeczą na którą zwraca się szczególną uwagę są współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych. Tak zwany „Współczynnik U” jest oceniany tak samo jak wskaźnik EP tzn. odnosi się do aktualnie obowiązujących współczynników w nowoprojektowanych obiektach budowlanych. Dlatego również w tym przypadku wsp. U często może „nie spełniać” wymagań.

W obu wypadkach warto dowiedzieć się kiedy zostało wydane pozwolenie na budowę i kiedy pozwolenie na użytkowanie. Te dwie daty pozwolą nam sprawdzić poprawność parametrów energetycznych naszego obiektu.

Ze świadectwa energetycznego oprócz wskaźnika EP czy współczynników przenikania ciepła U dla przegród, można odczytać także kilka innych ciekawych informacji np. oszacować koszt ogrzewania budynku, obliczyć zużycie energii elektrycznej na urządzenia instalacyjne czy co zrobić aby poprawić sprawność energetyczną budynku.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej na:
https://www.ingreenvest.pl/uslugi/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej i jak wygląda?

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200):

Art. 10.
Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:
1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;

2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 
Dokładny wzór określony został w drodze rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376).

Obok przedstawiono jak wygląda najnowszy wzór obowiązującego świadectwa energetycznego.

Tutaj chciałbym również zaznaczyć na co zwrócić szczególną uwagę. Mianowicie, aktualnie wszystkie świadectwa muszą być rejestrowane na stronie Ministerstwa. Służy do tego centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Dopiero po rejestracji świadectwa w systemie i nadaniu induwidualnego numeru jest ono ważne.

Na rynku trafiają się niestety świadectwa niezarejestrowane w systemie, a więc nie ważne. Warto sprawdzić swój numer świadectwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej na:
https://www.ingreenvest.pl/uslugi/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/

Kiedy potrzebne jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Wykonanie świadectwa energetycznego jest niezbędne w określonych przypadkach określonych w Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200) tj.:

Art. 3. (Rozdział 2)
1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.
2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wykonania świadectw charakterystyki energetycznej.

Więcej na:
https://www.ingreenvest.pl/uslugi/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/

Ze względu na popularność tematu pokazujemy kolejny przykład różnicy między analizą OZC wykonaną zgodnie z normami, a popularnymi serwisami do obliczeń online.
Jak widać na załączonym obrazku tym razem wyniki są bardziej zbieżne. Co to znaczy? Czy w takim razie wystarczy wykonać obliczenia online⁉️ 🧐
Ciężko powiedzieć. Jak dla nas to potwierdza tylko regułę, że obliczenia online są jedynie szacunkowe… Można powiedzieć, że tym razem się udało… Ale czy warto ryzykować⁉️
❗️Sami autorzy serwisów przyznają na stronach, że obliczenia są jedynie wartościami orientacyjnymi i zalecane jest wykonanie szczegółowej analizy OZC❗️
Wykonując profesjonalne obliczenia OZC mamy gwarancję, że uwzględnione są wszystkie czynniki mające wpływ na zużycie ciepła przez budynek m.in.:
☑️Szczegółowe odwzorowanie bryły budynku
☑️Dokładne parametry materiałowe przegród budowlanych
☑️Zamontowaną stolarkę okienną i drzwiową
☑️Lokalizację budynku
☑️Rodzaj wentylacji
i wiele innych…

Czytaj dalej

Czy warto wykonywać analizę OZC budynku przy wymianie źródła ciepła ❓ Odpowiedź jest oczywista – TAK !!
Taka analiza pozwoli nam dobrać źródło ciepła o odpowiedniej mocy, tak aby pracowało w prawidłowym punkcie. Nie chcemy ani przewymiarować urządzenia, ani niedoszacować.
📌Jak to poprawnie zrobić ❓
W sieci dostępne są popularne kalkulatory online do przeliczeń zapotrzebowania na moc grzewczą. Często widzimy na forach, że inwestorzy na tej podstawie dopierają nowe źródło ciepła np. pompę ciepła… Czy oby na pewno dobrze ⁉️
Kalkulatory tego typu są bardzo proste w obsłudze, jednak wyniki w nich uzyskiwane są bardzo orientacyjne. Według naszych analiz nie nadają się one do profesjonalnego doboru źródła ciepła z prostej przyczyny – nie wiemy tak naprawdę jaka jest metodologia obliczeń, a na podstawie tak ogólnych danych nie jest możliwe obliczenie prawidłowej mocy.
Zapotrzebowanie na moc cieplną popularnie nazywane analizą OZC, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
Zdjęcie przedstawia porównanie obliczeń OZC dla jednego z analizowanych przez nas obiektów zgodnie z normą z tymi z kalkulatora online. Różnica wynosi ponad 3kW, czyli blisko 40%! W tym przypadku doszło by do niedowymiarowania źródła ciepła, czyli w srogiej zimie zabrakłoby mocy na zapewnienie projektowanej temperatury wewnętrznej ‼️
💲 Czy taka analiza jest droga ❓
Analiza OZC kosztuje ok. 1% wartości inwestycji w źródło ciepła, a więc jest to niewielka kwota, która może nam zapewnić spokój i uchronić przed rozczarowaniem w trakcie użytkowania instalacji..

Czytaj dalej