Analiza OZC

Analiza OZC jest potoczną nazwą analizy zapotrzebowania budynku na ciepło.

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!


Kiedy wykonać analizę OZC?


Analiza OZC jest wykonywana w celu obliczenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Zazwyczaj powiązane jest to z projektowanym źródłem ciepła.


Jak wygląda analiza OZC?


Nie ma określonej formy analizy OZC.

Nie ma przedstawionej metodologii ani wzoru analizy OZC w żadnym rozporządzeniu ani ustawie. Analiza OZC opiera się jednak standardowo na Projektowanej charakterystyce energetycznej, ponieważ korzysta z tych samych norm obliczeniowych m.in. PE-EN 12831.

W analizie tego rodzaju ważne jest określenie wskaźnika zapotrzebowania na ciepło obiektu. Najczęściej wyjściowym parametrem jest zapotrzebowanie na ciepło wyrażone w jednostkach W/m2.

Zgodnie ze standardami analiza OZC powinna zawierać:

  • Opis budynku

    Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

  • Parametry przegród

    Parametry przegród budowlanych przyjętych do obliczeń

  • Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło

    Wynik obliczeń w postaci zapotrzebowania budynku na ciepło określony zazwyczaj w W/m2.


Na co zwrócić uwagę przy analizie OZC?


Na co zwrócić uwagę w analizie OZC?

Analiza OZC jest często niezależnym opracowaniem, nieokreślonym w żadnej ustawie, dlatego może być wykonywana przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień oraz często bez wiedzy i doświadczenia. Ważne jest aby korzystać z oferty doświadczonych audytorów energetycznych, którzy obliczenia wykonują w oparciu o odpowiednie normy i ustawy.

Forma analizy nie jest określona, jednak jej zakres powinien jasno przedstawić specyfikację analizowanego budynku oraz wynik obliczeń w postaci zapotrzebowania na ciepło, najczęściej w W/m2.

Analiza OZC pozwala na prawidłowy dobór źródła ciepła i warto ją wykonać przede wszystkim przy wymianie źródła na nowe, np. na pompę ciepła.


Ile kosztuje analiza OZC?


Koszt analizy OZC jest zawsze określany indywidualnie w zależności od złożoności projektu, przyjętych założeń oraz dostępu do dokumentacji.

Można jednak przyjąć, że koszt analizy OZC wynosi ok. 1% wartości inwestycji na źródło ciepło i waha się dla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w przedziale 300-600zł.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt analizy OZE dla Twojego obiektu, zapraszamy do kontaktu!Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.