Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Charakterystyki energetyczne wykonywane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) zgodnie z podstawą prawną określoną w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 – z późniejszymi zmianami).

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

1
2
3

Kiedy wykonać projektowaną charakterystykę energetyczną?

Projektowana charakterystyka energetyczna jest częścią Projektu Budowlanego zgodnie z prawem – rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:

(…)

10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138), określającą w zależności od potrzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze ‒ właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Jak powinno wyglądać projektowana charakterystyka energetyczna?

Niestety nie ma jednolitego wzoru dla projektowanej charakterystyki energetycznej.

Sposób obliczeń określony jest natomiast w metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376). I na jej podstawie powinny być podane określony wyniki tych obliczeń.

Zgodnie ze standardami charakterystyka energetyczna powinna zawierać:

 • Opis budynku

  Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

 • Parametry przegród

  Parametry energetyczne przegród budowlanych w zakresie co najmniej współczynników przenikania ciepła U.

 • Parametry urządzeń

  Parametry urządzeń stosowanych na potrzeby co, cwu, wentylacji, oświetlenia.

Na co zwrócić uwagę przy projektowanej charakterystyce energetycznej?

Prawidłowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

Ponieważ projektowane charakterystyki energetyczne są częścią Projektu Budowalnego mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Liczone są tą samą metodologią co świadectwa energetyczne, w związku z czym możemy zauważyć podobne problemy przy ich sporządzaniu. Bardzo często osoby wykonujące te charakterystyki nie posiadają wiedzy na temat ich sporządzania. Wiele charakterystyk energetycznych wykonywanych jest niezgodnie z aktualnymi metodologiami obliczeń lub wymaganiami prawnymi.

Warto zauważyć, że nie ma określonego wzoru na projektowane charakterystyki energetyczne – został określony jedynie ich zakres, metodologia obliczeń oraz oczekiwane wyniki do zaprezentowania. Sam wygląd charakterystyki może być różny. Na rynku istnieje wiele programów komputerowych pozwalających na obliczenia projektowanych charakterystyk energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy z programów posiada inny layout. Warto jednak pamiętać, że program stonowi jedyni wsparcie w procesie projektowania charakterystyki energetycznej budynku i konieczna jest znajomość zagadnień fizyki budowli.

Dobrze wykonana analiza energetyczna w postaci projektowanej charakterystyki energetycznej budynku pozwala przewidzieć koszty eksploatacyjne.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku stanowi podstawę do późniejszego sporządzenia świadectwa energetycznego, warto zatem zwrócić uwagę na istotne aspekty już na etapie projektu.

Ile kosztuje projektowana charakterystyka energetyczna?

Koszt projektowanej charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników. Ze względu na fakt iż stanowi fragment projektu wymaga dodatkowych analiz zasadności zastosowania rozwiązań. Cena zbliżona jest do świadectw charakterystyki energetycznej zazwyczaj wacha się w graniach:

 • Budynek jednorodzinny
  200 - 500 zł
 • Mieszkanie
  100 - 300 zł
 • Budynek wielorodzinny
  500 - 1500 zł
 • Obiekt przemysłowy
  1000 - 5000 zł
 • Obiekt biurowy
  2000 - 5000 zł

Jednak każdorazowo cena określana jest na podstawie konkretnego obiektu.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt projektowanej charakterystyki energetycznej dla Twojego obiektu, zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.