Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Białystok 2023

Sporządzamy świadectwa energetyczne w okolicach Białegostoku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 czerwca 2014 roku. Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem świadectwa energetycznego w Białymstoku lub jego okolicach zadzwoń: 721 541 129.

Świadectwa wykonywane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) zgodnie z podstawą prawną określoną w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 – z późniejszymi zmianami) oraz późniejszymi zmianami.

Działamy na terenie Białegostoku i całego województwa podlaskiego!

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

1
2
3

Kiedy wykonać świadectwo energetyczne w Białymstoku?

Zgodnie z powyższą podstawą prawną wykonanie świadectwa energetycznej wymagane jest w przypadku budynku lub jego cześci:

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 2

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 3

Zgodnie z powyższym obowiązkiem i Art. 11 ust. 1:

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu

Potrzebujesz świadectwa energetycznego dla mieszkania w Białymstoku? Napisz do nas!

Zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej od 2023 roku!

Świadectwo energetyczne od 28 kwietnia 2023 wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem – jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie całego Białegostoku i w województwie podlaskim!

Jakie kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

Ustawodawca przewidział następujące kary:

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości – grozi za to kara grzywny – jej górna granica nie została podana w ustawie.

Napisz do nas w sprawie darmowej wyceny wykonania świadectwa dla Twojego domu lub mieszkania w Białymstoku.

Jak powinno wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Prawidłowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • Opis budynku

  Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

 • Charakterystykę energetyczną

  Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 • Zalecenia

  Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Na co zwrócić uwagę przy świadectwach charakterystyki energetycznej?

Zwróć uwagę na świadectwo!

Ze względu obniżenie wymagań przez Ministerstwo do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na rynku działa wiele osób, które bardzo często nie posiadają wiedzy, a równie często i prawa do ich sporządzania. Wiele świadectw wykonywanych jest niezgodnie z aktualnymi metodologiami obliczeń lub wymaganiami prawnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba upoważniona powinna być wpisana do „Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej” który dostępny jest na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Osoba powinna posiadać również aktualne ubezpieczenie OC do wykonywania świadectw. Warto to zweryfikować przed podjęciem współpracy.

Każde świadectwo powinno być zarejestrowane na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Przy rejestracji świadectwa na stronie nadawany jest indywidualny numer świadectwa, którego „oryginalność” można sprawdzić na wyżej wskazanej stronie. Na rynku cały czas pojawiają się świadectwa nieważne – niezarejestrowane na stronie Ministerstwa.

Po rejestracji każde świadectwo drukowane jest ze strony Ministerstwa na standardowym szablonie. Pierwsza strona świadectwa powinna wyglądać zgodnie z poniższym standardem. Jeżeli pierwsza strona rożni się od poniższej – świadectwo jest nieważne.

Jeżeli szukasz sprawdzonej firmy do wykonania świadectwa energetycznego dla lokalu na terenie Białegostoku i w województwie podlaskim napisz koniecznie!

Najczęstsze pytania naszych klientów:

Czym jest Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w Białymstoku?

Od maja 2023 roku, posiadanie świadectwa efektywności energetycznej stanie się obowiązkiem dla właścicieli mieszkań i domów w Białymstoku oraz innych miejscowościach.

Dokument ten informuje o efektywności energetycznej oraz izolacji budynku, a także określa niezbędną izolację cieplną, aby ogrzewać budynek bez emisji nadmiernych ilości dwutlenku węgla. Ponadto, świadectwo charakterystyki energetycznej ujawnia ilość energii potrzebnej do ogrzewania nieruchomości. Brak takiego dokumentu wiąże się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak odmowa podpisania umowy sprzedaży lub najmu przez notariusza, kary finansowe nałożone przez nadzór budowlany lub policję i inne sankcje.

Właściciel musi spełnić wszystkie wymogi zawarte w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z 2011 roku, aby uzyskać wymagane świadectwo.

Jaka firma do świadectwa energetycznego w Białymstoku?

W Białymstoku istnieje wiele firm, które oferują usługi w zakresie wystawiania świadectw energetycznych dla nieruchomości, takich jak ingreenvest.

Wystarczy jedynie skontaktować się z taką firmą i zamówić usługę. Certyfikaty, które są wystawiane przez takie przedsiębiorstwa, są powszechnie uznawane przez nadzór budowlany, ustawodawców oraz inne osoby związane z procesem. Audytorzy, którzy zajmą się wystawieniem świadectwa, muszą posiadać odpowiednie zasoby i wiedzę techniczną do wykonania swojej pracy oraz wymagane zaświadczenie o wpisie na listę uprawnionych osób do sporządzania świadectw . Są również zobowiązani do dostarczenia aktualnych i kompleksowych informacji na temat stanu technicznego lub charakterystyki energetycznej nieruchomości oraz struktury budynku.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne w Białymstoku?

Cena za świadectwo charakterystyki energetycznej w Białymstoku uzależniona jest od wielu czynników, takich jak powierzchnia nieruchomości, jej położenie i warunki otoczenia.

Koszt może być różny w zależności od tego, czy właściciel dostarcza wszystkie potrzebne informacje i dokumenty do sporządzenia świadectwa, czy też audytor musi przyjechać na miejsce i dokonać wizji lokalnej (wtedy cena jest wyższa).

Również zamówienie większej liczby świadectw od jednego podmiotu może skutkować obniżeniem kosztu jednostkowego.

Dowiedz się więcej na naszym blogu!

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej w Białymstoku?

Koszt świadectw charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj waha się w graniach:

 • Budynek jednorodzinny
  od 1000 zł
 • Mieszkanie
  od 600 zł
 • Budynek wielorodzinny
  ok. 2000 - 4000 zł
 • Obiekt przemysłowy
  ok. 2000 - 5000 zł
 • Obiekt biurowy
  ok. 3000 - 10000 zł

Jednak każdorazowo cena określana jest na podstawie konkretnego obiektu.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt świadectwa dla Twojego obiektu na terenie Białegostoku lub okolic, zapraszamy do kontaktu!

Jak wygląda współpraca z nami?

Kompleksowo zajmiemy się realizacją świadectwa charakterystyki energetycznej w Białymstoku za Ciebie!

Oferujemy świadectwa energetyczne budynków na terenie Białegostoku.

Działamy również zdalnie na terenie całego kraju!

Termin wykonania świadectwa energetycznego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku wynosi do 5 dni od przesłania niezbędnej dokumentacji.

Świadectwa energetyczne w Białymstoku dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych i lokali mieszkalnych sporządzamy w terminie średnio do 5 dni roboczych.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w zależności od potrzeby w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej.

Do każdego świadectwa energetycznego posiadamy ubezpieczenie OC i uprawnienia certyfikatora.

Certyfikat energetyczny jest ważny 10 lat. Skrócenie tego okresu może nastąpić w wyniku modernizacji obiektu.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków wszystkich typów na terenie Białegostoku.

Wszystkich zainteresowanych świadectwem energetycznym lub audytem energetycznym budynku w Białymstoku prosimy o kontakt:

kontakt@ingreenvest.pl

+48 721 541 129

Zmiany na rynku świadectw energetycznych od 2023

Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla inwestorów indywidualnych (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych). Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obowiązkowe będzie  świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem. Jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Obowiązkowa będzie kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW.
 • Nowością będzie powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
 • Nowe obowiązki informacyjne: W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części (gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej) trzeba będzie podać:
 1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,
 2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną,
 3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
 4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 5. jednostkową wielkość emisji CO2
 • Wprowadzone zostaną też kary grzywny za przekazanie świadectwa i protokołu wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane będzie przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz zawarciu umowy najmu.

Wykonujemy świadectwa na terenie całego kraju!

Szybka realizacja świadectw charakterystyki energetycznej w Białymstoku!

Zadzwoń!

Świadectwo energetyczne Białystok: 721 541 129.

Audyt energetyczny Białystok: 721 541 129.

Certyfikat energetyczny Białystok:721 541 129.

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.