Moje Ciepło – dofinansowanie do pomp ciepła

 • Dofinansowanie „Moje Ciepło” – co to za dotacje?
 • Jakich przedsięwzięć dotyczy dofinansowanie?
 • „Moje Ciepło” – ile można zyskać?
 • Kiedy rusza program Moje Ciepło?
 • Moje Ciepło – jakie warunki i załączniki do wniosku?
 • Projektowana Charakterystyka energetyczna budynku do programu Moje Ciepło
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej do programu Moje Ciepło

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

Dofinansowanie Moje Ciepło – co to za dotacje?

Moje Ciepło to nowy program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w budownictwie jednorodzinnym. Z założenia Program moje Ciepło jest skierowane do osób chcących zapewnić w swoim domu jednorodzinnym ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła jakim są pompy ciepła.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.
(https://mojecieplo.gov.pl/)

Jakich przedsięwzięć dotyczy dofinansowanie?

Moje Ciepło to nowy program dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w budownictwie jednorodzinnym. Z założenia Program moje Ciepło jest skierowane do osób chcących zapewnić w swoim domu jednorodzinnym ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła jakim są pompy ciepła.

Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

(https://mojecieplo.gov.pl/)

Kiedy rusza program Moje Ciepło?

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło odbywa się w sposób ciągły od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Moje Ciepło – ile można zyskać?

Maksymalne dofinansowanie programu Moje Ciepło to aż 21 000,00 zł – co stanowi od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych.

Dokładna wysokość dofinansowania określona jest w regulaminie programu (https://mojecieplo.gov.pl/):

Forma dofinansowania

Moje Ciepło – jakie warunki i załączniki do wniosku?

Zgodnie z oficjalną stroną programu (https://mojecieplo.gov.pl/) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 2. zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy
 3. charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;
 4. protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 5. faktura lub równorzędny dokument księgowy;
 6. potwierdzenie dokonania płatności;
 7. karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 8. oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy
 9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 11. oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 12. inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.

Jednym z istotnych załączników jest projektowana charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej budynku które określają wartość Energii Pierwotnej EP.

Istotnym warunkiem warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku;
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach
  funkcjonowania programu; 

Co znaczy H+W? Jest to zapotrzebowanie na cele grzewcze (H) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (W).

Projektowana Charakterystyka energetyczna budynku do programu Moje Ciepło

Jak już wiemy z innych wpisów Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynku określa maksymalne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku – EP.

Projektowana Charakterystyka jest wykonywana na etapie Projektu Budowlanego i stanowi jego część. Jeżeli jesteśmy w trakcie budowy i chcemy skorzystać z dofinansowania możemy załączyć Charakterystykę do wniosku. Jeżeli natomiast w podstawowym projekcie mieliśmy inne źródło ciepła niż pompa ciepła warto zaktualizować charakterystykę energetyczną.

Jeżeli potrzebujesz charakterystyki energetycznej zapraszamy do kontaktu!

Świadectwo charakterystyki energetycznej do programu Moje Ciepło

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wykonujemy na zakończenie inwestycji jako potwierdzenie wykonanych prac. Jeżeli budynek jest już zakończony to warto wykonać świadectwo i załączyć je do wniosku.

Podobnie jak w przypadku charakterystyki energetycznej aktualnie musimy spełnić wymagania EP < 63 kWh/(m2 × rok).

Jeżeli potrzebujesz świadectwa zadzwoń już teraz!

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.