Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwa wykonywane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) zgodnie z podstawą prawną określoną w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 – z późniejszymi zmianami).

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

1
2
3

Kiedy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z powyższą podstawą prawną wykonanie świadectwa energetycznej wymagane jest w przypadku budynku lub jego cześci:

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 2

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 3

Zgodnie z powyższym obowiązkiem i Art. 11 ust. 1:

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu

Jak powinno wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Prawidłowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • Opis budynku

  Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

 • Charakterystykę energetyczną

  Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 • Zalecenia

  Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Na co zwrócić uwagę przy świadectwach charakterystyki energetycznej?

Zwróć uwagę na świadectwo!

Ze względu obniżenie wymagań przez Ministerstwo do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na rynku działa wiele osób, które bardzo często nie posiadają wiedzy, a równie często i prawa do ich sporządzania. Wiele świadectw wykonywanych jest niezgodnie z aktualnymi metodologiami obliczeń lub wymaganiami prawnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba upoważniona powinna być wpisana do „Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej” który dostępny jest na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Osoba powinna posiadać również aktualne ubezpieczenie OC do wykonywania świadectw. Warto to zweryfikować przed podjęciem współpracy.

Każde świadectwo powinno być zarejestrowane na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Przy rejestracji świadectwa na stronie nadawany jest indywidualny numer świadectwa, którego „oryginalność” można sprawdzić na wyżej wskazanej stronie. Na rynku cały czas pojawiają się świadectwa nieważne – niezarejestrowane na stronie Ministerstwa.

Po rejestracji każde świadectwo drukowane jest ze strony Ministerstwa na standardowym szablonie. Pierwsza strona świadectwa powinna wyglądać zgodnie z poniższym standardem. Jeżeli pierwsza strona rożni się od poniższej – świadectwo jest nieważne.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt świadectw charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj wacha się w graniach:

 • Budynek jednorodzinny
  300 - 600 zł
 • Mieszkanie
  100 - 400 zł
 • Budynek wielorodzinny
  500 - 2500 zł
 • Obiekt przemysłowy
  1000 - 5000 zł
 • Obiekt biurowy
  2000 - 5000 zł

Jednak każdorazowo cena określana jest na podstawie konkretnego obiektu.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt świadectwa dla Twojego obiektu, zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.