Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 2023

Świadectwa wykonywane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376) zgodnie z podstawą prawną określoną w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200 – z późniejszymi zmianami).

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

1
2
3

Kiedy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z powyższą podstawą prawną wykonanie świadectwa energetycznej wymagane jest w przypadku budynku lub jego cześci:

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 2

Rozdział 3. Art.3 ust. 1 pkt 3

Zgodnie z powyższym obowiązkiem i Art. 11 ust. 1:

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej – przy zawarciu umowy najmu

Zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej od 2023 roku!

Świadectwo energetyczne od 28 kwietnia 2023 wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem – jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.

Jakie kary za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

Ustawodawca przewidział następujące kary:

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości – grozi za to kara grzywny – jej górna granica nie została podana w ustawie.

Napisz do nas w sprawie darmowej wyceny wykonania świadectwa dla Twojego domu lub mieszkania we Wrocławiu!

Jak powinno wyglądać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Prawidłowo wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • Opis budynku

  Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

 • Charakterystykę energetyczną

  Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku

 • Zalecenia

  Zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

Na co zwrócić uwagę przy świadectwach charakterystyki energetycznej?

Zwróć uwagę na świadectwo!

Ze względu obniżenie wymagań przez Ministerstwo do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na rynku działa wiele osób, które bardzo często nie posiadają wiedzy, a równie często i prawa do ich sporządzania. Wiele świadectw wykonywanych jest niezgodnie z aktualnymi metodologiami obliczeń lub wymaganiami prawnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba upoważniona powinna być wpisana do „Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej” który dostępny jest na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Osoba powinna posiadać również aktualne ubezpieczenie OC do wykonywania świadectw. Warto to zweryfikować przed podjęciem współpracy.

Każde świadectwo powinno być zarejestrowane na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (rejestrcheb.miir.gov.pl). Przy rejestracji świadectwa na stronie nadawany jest indywidualny numer świadectwa, którego „oryginalność” można sprawdzić na wyżej wskazanej stronie. Na rynku cały czas pojawiają się świadectwa nieważne – niezarejestrowane na stronie Ministerstwa.

Po rejestracji każde świadectwo drukowane jest ze strony Ministerstwa na standardowym szablonie. Pierwsza strona świadectwa powinna wyglądać zgodnie z poniższym standardem. Jeżeli pierwsza strona rożni się od poniższej – świadectwo jest nieważne.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt świadectw charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj waha się w graniach:

 • Budynek jednorodzinny
  1000 zł
 • Mieszkanie
  600 zł
 • Budynek wielorodzinny
  2000 - 4000 zł
 • Obiekt przemysłowy
  2000 - 5000 zł
 • Obiekt biurowy
  3000 - 10000 zł

Jednak każdorazowo cena określana jest na podstawie konkretnego obiektu.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt świadectwa dla Twojego obiektu, zapraszamy do kontaktu!

Jak wygląda współpraca z nami?

Kompleksowo zajmiemy się realizacją świadectwa charakterystyki energetycznej za Ciebie!

Oferujemy świadectwa energetyczne budynków na terenie Wrocławia.

Działamy również zdalnie na terenie całego kraju!

Termin wykonania świadectwa energetycznego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu wynosi do 5 dni od przesłania niezbędnej dokumentacji.

Świadectwa energetyczne budynków wielorodzinnych i niemieszkalnych we Wrocławiu i okolicach sporządzamy w terminie do 5 dni roboczych.

Świadectwo energetyczne przekazujemy w dwóch egzemplarzach papierowych i w wersji elektronicznej.

Do każdego świadectwa energetycznego posiadamy ubezpieczenie OC i uprawnienia certyfikatora.

Certyfikat energetyczny jest ważny 10 lat. Skrócenie tego okresu może nastąpić w wyniku modernizacji obiektu.

Wykonujemy audyty energetyczne budynków wszystkich typów na terenie Wrocławia.

Wszystkich zainteresowanych świadectwem energetycznym lub audytem energetycznym budynku we Wrocławiu prosimy o kontakt:

kontakt@ingreenvest.pl

+48 727 943 064

Zmiany na rynku świadectw energetycznych od 2023

Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla inwestorów indywidualnych (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych). Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obowiązkowe będzie  świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem. Jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • Obowiązkowa będzie kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, także tych o mocy ponad 70 kW.
 • Nowością będzie powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
 • Nowe obowiązki informacyjne: W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części (gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej) trzeba będzie podać:
 1. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,
 2. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną,
 3. wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,
 4. udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 5. jednostkową wielkość emisji CO2
 • Wprowadzone zostaną też kary grzywny za przekazanie świadectwa i protokołu wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane będzie przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz zawarciu umowy najmu.

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.