Analiza OZE

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (potocznie nazwana analizą OZE) stanowi część Projektu Budowlanego zgodnie z prawem – rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

Analiza energetyczna jest podstawą do prawidłowo zaprojektowanego i funkcjonującego obiektu!

1
2
3

Kiedy wykonać analizę OZE?

Analiza OZE stanowi część Projektu Budowlanego zgodnie z prawem – rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

§ 11.
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz
część rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
(…)
12) w stosunku do budynku – analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, b) dostępne nośniki energii,
c) (uchylona),
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Jak powinno wyglądać analiza OZE?

Niestety nie ma jednolitego wzoru dla analizy OZE.

Nie ma przedstawionej metodologii ani wzoru analizy OZE w żadnym rozporządzeniu ani ustawie. Analiza OZE opiera się jednak standardowo na Projektowanej charakterystyce energetycznej, gdzie porównywanych jest kilka wariantów systemy zaopatrzenia w energię.

Zgodnie ze standardami analiza OZE powinna zawierać:

  • Opis budynku

    Dane identyfikacyjne budynku lub części budynku

  • Parametry urządzeń

    Parametry urządzeń stosowanych na potrzeby co, cwu, wentylacji, oświetlenia.

  • Wariantowe systemy zapatrzenia w energię

    Przynajmniej dwa warianty systemu zaopatrzenia w energię w tym jeden z odnawialnych źródeł energii.

Na co zwrócić uwagę przy świadectwach charakterystyki energetycznej?

Na co zwrócić uwagę w analizie OZE?

Analiza OZE jest częścią Projektu Budowalnego, dlatego może być wykonywana jedynie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.

Forma analizy nie jest określona, jednak jej zakres powinien odpowiadać wytycznym z przytoczonego powyżej rozporządzenia.

Analiza OZE pozwala na prawidłowy dobór źródła ciepła zarówno pod względem ekonomicznym jak i środowiskowym.

Ile kosztuje analiza OZE?

Koszt projektowanej analizy OZE zależy od wielu czynników, ze względu na fakt iż stanowi fragment projektu koszt określany jest zawsze indywidualnie w zależności od złożoności projektu i przyjętych założeń.

Jeżeli chciałbyś wycenić koszt analizy OZE dla Twojego obiektu, zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.